Termeni si conditii

1. DEFINITII SI TERMENI

IDeal Media Team - este denumirea comerciala a S.C. IDeal Media Team, persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in Otopeni, Str. 23 August nr.16, avand numar de ordine in Registrul Comertului J23/1487/2017 , cod unic de inregistrare fiscala 37348218.

Vanzator - IDeal Media Team.

Cumparator - persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care completeaza si trimite formularul.

Client - persoana fizica / persoana juridica care are sau obtine acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre IDeal Media Team (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare existent intre IDeal Media Team si acesta.

Utilizator - orice persoana fizica/juridica activa pe Site , care, prin finalizarea procesului de completare a formularului, si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din sectiunea Termeni si Conditii Generale.

Site - domeniul www. idealmediateam.com si subdomeniile acestuia.

Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Cumparator ul transmite Vanzatorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site.

Bunuri si Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparator ului ca urmare a Contractului incheiat.

Campanie - actiunea de a expune in scop comercial, un numar finit de Bunuri si/sau Servicii avand un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre Vanzator.

Contract - reprezinta contractul la distanta incheiat intre Vanzator si Cumparator , fara prezenta fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparator ului.

Continut
• toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
• continutul oricarui e-mail trimis Cumparator ilor de catre Vanzator prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al Vanzatorului, Cumparator ului, conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;
• informatii legate de Bunuri le si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de Vanzator intr-o anumita perioada;
• informatii legate de Bunuri le si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care Vanzatorul are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada;
• date referitoare la Vanzator, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document - prezentele Termene si Conditii.

Specificatii - toate specificatiile si/sau descrierile Bunuri lor si Serviciilor asa cum sunt precizate in descrierea acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin completarea Formular-ului pe Site, Cumparator ul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile comerciale.

2.2. Notificarea primita de catre Cumparator , dupa efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezinta acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunuri lor si/sau Serviciilor din Comanda. Daca modifica cantitatea de Bunuri si/sau Servicii din Comanda va anunta Cumparator ul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispozitia Vanzatorului la efectuarea Comenzii si va returna suma achitata.

2.4. Contractul se considera incheiat intre Vanzator si Cumparator in momentul primirii de catre Cumparator de la Vanzator, prin intermediul postei electronice si/sau SMS a notificarii de expediere a Comenzii.

2.5. Pentru Comenzile ce urmeaza a fi livrate la showroom-urile si punctele de livrare IDeal Media Team preturile si rezervarile Bunuri lor si/sau Serviciilor sunt valabile 72 (saptezecisidoua) de ore de la inregistrarea Comenzii de catre Cumparator .

2.6. Documentul si informatiile puse la dispozitie de catre Vanzator pe Site vor sta la baza Contractului, in completarea acestuia fiind certificatul de garantie emis de catre Vanzator sau un furnizor al acestuia pentru Bunuri le achizitionate.

3. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru Servicii ce tin de onorarea Comenzii, fara informarea Cumparator ului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA

4.1. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a IDeal Media Team, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare).

4.2. Clientului/Cumparator ului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de IDeal Media Team, includerea oricarui Continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al IDeal Media Team asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul scris expres al IDeal Media Team.

4.3. Orice Continut la care Clientul/Cumparator ul are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre IDeal Media Team si acesta, si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea IDeal Media Team cu referire la acel Continut.

4.4. Clientul/Cumparator ul nu poate copia, transfera si/sau utiliza Continut in scopuri personale sau non-comerciale.

4.5. In cazul in care IDeal Media Team confera Clientului/Cumparator ului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la care Clientul/Cumparator ul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea IDeal Media Team pentru respectivul Client/Cumparator sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

4.6. Niciun Continut transmis catre Client sau Cumparator , prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea IDeal Media Team si/sau al angajatului/prepusului IDeal Media Team care a mijlocit transferul de Continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut.

4.7. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

5. COMANDA

5.1. Clientul/Cumparator ul poate efectua Comenzi pe Site, prin completarea Formularului de comanda.

5.2. Prin finalizarea Comenzii Cumparator ul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la data completarii Formular-ului.

5.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumparator ul consimte ca Vanzatorul poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vanzator, in orice situatie in care este necesara contactarea Cumparator ului.

5.4. Vanzatorul poate anula Comanda efectuata de catre Cumparator , in urma unei notificari prealabile adresate Cumparator ului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:
5.4.1. datele furnizate de catre Client/Cumparator , pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;

5.4.2. termenul de productie si livrare cerut de catre Cumparator nu poate fi respectat de catre Vanzator;

5.4.3. materialele necesare productiei pentru comanda nu se regasesc in stocul furnizorilor Vanzatorului.

5.5. In cazul in care Clientul/Cumparator ul solicita retragerea din Contract sumele achitate vor fi returnate dupa cum urmeaza:

- pentru produse ce nu se personalizeaza, in 14 zile calendaristice de la primirea produsului, suma se integreaza integral in urma returnarii produsului de catre Cumparator in aceeasi stare in care a fost primit: fara zgarieturi, urme de utilizare, cu toate ambalajele in care produsul a fost primit de catre Cumparator .

- pentru produse ce nu se personalizeaza, daca au trecut mai mult de 14 zile calendaristice de la primirea produsului, acestea nu se pot returna si nu se returneaza nicio suma Clientului/Cumparator ului.

- pentru produse ce se personalizeaza, acestea nu se pot returna si nu se returneaza nicio suma Clientului/Cumparator ului.

- pentru servicii prestate, nu se returneaza nicio suma Clientului/Cumparator ului.

- pentru servicii neprestate, se returneaza suma integral Clientului/Cumparator ului.

5.6 Sumele ce trebuie returnate vor fi returnate dupa cum urmeaza:

5.6.1 In cazul in care un Bun si/sau Serviciu comandat de catre Cumparator , nu poate fi livrat de catre Vanzator, acesta din urma va informa Clientul/Cumparator ul asupra acestui fapt si va returna  Cumparator ului contravaloarea Bunului si/sau Serviciului, in termen de maxim 7 (sapte) zile calendaristice de la data la care Vanzatorul a luat la cunostinta acest fapt sau de la data la care Cumparator ul si-a exprimat in mod expres intentia de reziliere a Contractului.

6. BUNURI /SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE

6.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
6.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumparator ului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vanzator;
6.1.3. furnizarea de Bunuri si/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vanzatorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
6.1.4. furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumparator sau personalizate în mod clar;
6.1.5. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
6.1.6. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumparator ;
6.1.7. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

7. CONFIDENTIALITATE
7.1. Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator /Client Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului.

7.2. Nicio declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator /Client cu privire la Comanda/Contract fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.

7.3. Graficile incarcate pe site de catre Cumparator /Client sunt privite ca fiind proprietatea si responsabilitatea Cumparator ului/Clientului - IDeal Media Team le va utiliza pentru a personaliza produse conform specificatiilor Cumparator ului/Clientului fara a face niciun demers pentru verificarea proprietatii/copyright-ului asupra graficilor furnizate de catre Cumparator /Client, Vanzatorul neputand fi tras la raspundere pentru incalcarea legilor drepturilor de autor, aceasta responsabilitate revenind integral Cumparator ului/Clientului.

7.4. Graficile incarcate pe site beneficiaza de confidentialitate totala din partea Vanzatorului acesta putand utiliza graficile numai in scopul precizat de catre Cumparator /Client.

8. FACTURARE - PLATA

8.1. Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunuri le si Serviciile livrate, obligatia Cumparator ului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

9. LIVRAREA BUNURI LOR

9.1. Vanzatorul se obliga sa livreze Bunuri le in showroom-urile IDeal Media Team.

10. TRANSFERUL PROPRIETATII BUNURI LOR

Proprietatea asupra Bunuri lor va fi transferata dupa efectuarea platii din partea Cumparator-ului.

11. RASPUNDERE

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparator ul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunuri lor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea acestora.

Prin completarea Formularului Cumparator-ul accepta in mod expres si fara echivoc Termenii si conditiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data crearii Contului si/sau utilizarii continutului si/sau la data plasarii Comenzii.

Termenii si Conditiile Site-ului pot fi modificati oricand de catre IDeal Media Team, acestia fiind opozabili Clientilor / Utilizatorilor/ Cumparator ilor de la data afisarii in Site.Acceptarea Termenilor si Conditiilor Site-ului se confirma prin bifarea checkboxului corespunzator din Site.

12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1. IDeal Media Team este inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub numarul 6606. XXX

12.2. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, IDeal Media Team are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

12.3. Scopul colectarii datelor este: informarea Clientilor/Cumparator ilor privind situatia Contului lor, informarea Cumparator ilor privind evolutia si starea Comenzilor, evaluarea Bunuri lor si Serviciilor oferite, activitatii comerciale, de promovare a Bunuri lor si Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Clientului/Cumparator ului.

12.4. Prin completarea datelor in formularului, Cumparator ul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a IDeal Media Team, inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub numarul XXX 6606, si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre IDeal Media Team, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre IDeal Media Team, afiliatii si colaboratorii acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului. De asemenea, Cumparator ul isi da acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa poate fi transferate (cedate) de catre IDeal Media Team atat afiliatilor sai precum si altei/altor entitati din tara sau strainatate.

12.5. Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute in GDPR.